อบรมป้องกันอัคคีภัย 2566


โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Ph.SiamUniversity&set=a.767116178747251