การอบรม “การประกอบอาหารไทยประยุกต์” ครั้งที่1/2566


สถาบันศิลปะการอาหารสยาม ได้เปิด การอบรม “การประกอบอาหารไทยประยุกต์” ครั้งที่1/2566
ตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 – 13 พฤษภาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://hotel.siam.edu/frm_show_articles.php?a_id=000150