โครงการรักษ์น้ำลำประโดง คลองบางจาก เขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสยาม

การปรับปรุงแพพืชน้ำ และเพิ่มตัวดักขยะ

บรรจุภัณฑ์จากใบ/ต้นพืชในท้องถิ่น

Home Health Care

มาตราการการป้องกัน Covid-19

Bicycle and pedestrian policy on campus

    In the campus, the use of bicycles or walking are supported.  Bicycle and pedestrian paths are available, and bicycles are provided freely by the university.

Sustainability Report 2019

Sustainability Report 2018

Sustainability report 2018

Sustainability Report 2017

Sustainability Report  2017