โครงการรักษ์น้ำลำประโดง คลองบางจาก เขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสยาม

การปรับปรุงแพพืชน้ำ และเพิ่มตัวดักขยะ

บรรจุภัณฑ์จากใบ/ต้นพืชในท้องถิ่น

Home Health Care

มาตราการการป้องกัน Covid-19

Shuttle services

          The availability of shuttles for journeys within the campus is another option that can reduce the use of private vehicles by students and staff.  Shuttle service is available and free. However, the shuttle use is not possible due to the compact campus area. An approximate daily travel distance of a vehicle (e.g. bus, car, motorcycle) inside campus only in 2.0 Kilometers.Our university is also close to the sky train, leading to the decrease in the use of private vehicles in the campus.

 

Sustainability Report 2019

Sustainability Report 2018

Sustainability report 2018

Sustainability Report 2017

Sustainability Report  2017