โครงการรักษ์น้ำลำประโดง คลองบางจาก เขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสยาม

การปรับปรุงแพพืชน้ำ และเพิ่มตัวดักขยะ

บรรจุภัณฑ์จากใบ/ต้นพืชในท้องถิ่น

Home Health Care

มาตราการการป้องกัน Covid-19

Energy efficient appliances usage are replacing conventional appliancesSiam University pays attention to the use of e
nergy efficient appliances which include the use of energy efficient appliances and replacing conventional appliances with lighting fixtures (e.g. the use of motion sensor devices, solar light, and LED light bulbs). The percentage of energy efficient appliances used in the total building area is more than 75% (85.8%).


Appliance

Total Number

Total number energy Efficient appliances

Percentage

Light bulbs

3,000

2,300

76.7%

Air conditioners

232

220

94.8%

Average Percentage

85.8%

 

 

Energy report

Sustainability Report 2019

Sustainability Report 2018

Sustainability report 2018

Sustainability Report 2017

Sustainability Report  2017